Toestemmingsformulier toegang Mijn Plan in MeXtra

Toestemming algemeen

Zoals jullie weten kunnen cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers toegang krijgen tot “Mijn Plan” in Mextra.

Om dit goed te laten verlopen is er een toestemmingsformulier: dit is voortaan te vinden in het MeXtra menu, onder de knop “toestemming toegang in MeXtra”. (zie afbeelding hierboven)

Lees verder

Aanpassen regievoerder in de stamkaart MeXtra!

De persoonlijk begeleider van de regievoerende locatie kan  de regievoerder op de stamkaart voortaan invoeren via een selectievakje.

  • Ga naar de stamkaart in MeXtra
  • Klik op het ezelsoor rechtsboven.
  • Selecteer de regievoerder (zie oranje pijl)
  • Het ‘oude’  schrijfvakje (zie rode pijl) vervalt per 1-10-2017

regievoerder

De regievoerder die in MeXtra wordt ingevoerd via dit selectievakje ontvangt een email  2 maanden voordat een Mijn Plan inactief wordt !

Update: evaluatie Driekracht Nijmegen!

 

snippet 1a

Maatschappelijk ondersteuners/persoonlijk begeleiders van cliënten van Driekracht Nijmegen met een WMO financiering, kunnen vanaf nu een evaluatie schrijven met behulp van een vooraf ingevuld format.(richtlijn gemeente Nijmegen)

Het format kan worden ingevoegd door middel van een zogenaamde snippet

Lees verder

Wijzigen van wachtwoord in MeXtra

wachtwoord verlopen2

In de week van 14 augustus krijgen MeXtra gebruikers tijdens het inloggen een melding (zie afbeelding hierboven) dat ze hun wachtwoord aan moeten passen i.v.m. een periodieke verplichte wachtwoord wijziging. SymaX verhoogt hiermee de beveiliging van de toegang tot de cliëntendossiers.

De melding verschijnt vanzelf als je inlogt met je gebruikelijke gegevens. Klik daarna op Start wijziging wachtwoord en volg de instructies op het scherm.