Met praatplaten in gesprek over culturele identiteit

In april 2018 is er een onderdeel toegevoegd aan Mijn Plan van alle Driestroom-cliënten, namelijk culturele identiteit in het Persoonsbeeld.
Door het toevoegen van de beschrijving van de culturele identiteit van een cliënt kunnen we bij Driestroom cultuur sensitievere zorg leveren omdat we beter afstemmen op de gewoontes en gebruiken van onze cliënten. Daardoor voelen zij zich vaak beter begrepen en prettiger. Zij mogen zichzelf zijn!

Maar hoe kom je er nu achter wat bij hen hoort of wat zij belangrijk vinden??

Lees verder

Nieuw cliëntervaringsonderzoek gaat van start!

Het nieuwe cliëntervaringsonderzoek is klaar en is per 15 maart van start gegaan!

Lees verder

Vrijheidsbeperking in MeXtra

Actueel: De Wet Zorg en Dwang komt eraan!
Nieuwe procedure melden noodsituaties met vrijheidsbeperking en aanpassingen in MeXtra

In januari 2020 gaat de Wet Zorg en Dwang in en deze zal de wet BOPZ vervangen. De nieuwe wet gaat gelden voor iedere cliënt met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

Medewerkers van Driestroom krijgen veel meer en vaker met de wet te maken, ook bijvoorbeeld in de ambulante zorg.

In de loop van 2019 zullen er regelmatig berichten komen om medewerkers mee te nemen in de veranderingen die deze wet van ons gaat vragen.
Dit bericht gaat over melden van noodsituaties en aanpassingen in MeXtra.

Lees verder

Ondertekening Mijn Plan

 

 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de VGN laten weten dat zorgkantoren eisen dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan.

 

Bij Driestroom tonen we dit aan door de cliënt en/of (wettelijk) vertegenwoordiger te laten tekenen voor betrokkenheid bij het opstellen/aanpassen/evalueren van Mijn Plan.
Er wordt dus niet getekend voor akkoord met betrekking tot de inhoud van Mijn Plan.

Deze ondertekening wordt daarna bevestigd in Mijn Plan.

Het is niet meer nodig dat de persoonlijk begeleider of behandelcoördinator hiervoor tekent.

 

In MeXtra is het nu mogelijk om in de pagina Printen samen met de brief en het ondertekeningsformulier, Mijn Plan uit te printen.

Binnenkort is ook de mogelijkheid aanwezig om digitaal te ondertekenen.