Voor cliënten van Driekracht Arnhem en Nijmegen en Driestroom met een WMO financiering wordt het tekstveld beknopt persoonsbeeld ingevuld.

Het beknopte persoonsbeeld is een samenvatting van de belangrijkste kenmerken uit de beeldvorming over de cliënt:

 • Beschrijft de sterke en zwakke gebieden van het functioneren.
 • Is kernachtig en relevant
 • Cyclisch: tijdig en dynamisch
 • Levert consensus op tussen alle betrokkenen.

Beschrijf in het beknopt persoonsbeeld de volgende levensgebieden (Zelf Redzaamheid Matrix):

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Activiteiten dagelijks leven
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Beschrijf ook:

 

 

Invullen van overige onderdelen van het persoonsbeeld is optioneel. Als het persoonsbeeld al is ingevoerd volgens het AAIDD model, kan dit gewoon blijven staan en is het niet nodig een beknopt persoonsbeeld in te vullen.

Let op: voor  cliënten met een WLZ indicatie wordt het persoonsbeeld ingevuld volgens de procesrichtlijn WLZ met behandeling of WLZ zonder behandeling