Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt ingevuld in MeXtra (cliënt/ondersteuner uit het netwerk/vertegenwoordiger heeft daarvoor een account nodig in MeXtra)
Welke stappen je als persoonlijk begeleider moet doorlopen zie je hieronder.
Komt de cliënt op meerdere plekken van Driestroom? Dan zorgt de regievoerder voor het cliëntervaringsonderzoek.
Deze stappen moeten ongeveer 6 weken voor de ‘Mijn Plan’ bespreking worden doorlopen.
Zo kun je (indien de cliënt en/of vertegenwoordiger zijn uitkomsten wil delen (opgeslagen in het dossier, map Cliënt Ervaring Onderzoek) de uitkomsten meenemen in het Mijn Plan.

 

 1. Bespreek met je cliënt en/of vertegenwoordiger of hij/zij het CEO wil invullen.

Let er op dat het geen verplichting is voor de cliënt en/of vertegenwoordiger om deze in te vullen. Maar het is wel een verplichting voor de begeleider om de cliënt en/of vertegenwoordiger hierop te wijzen! 

 1. Bepaal (indien nodig multidisciplinair) wie het CEO invult (zie onderstaand stroomschema, je kunt deze vergroten door er op te klikken). Bij de Jeugdwet geldt het volgende uitgangspunt voor het invullen van het onderzoek:
  • <12 jaar: ouder of vertegenwoordiger
  • 12-16 jaar: jeugdige en ouder of vertegenwoordiger
  • >16 jaar: jeugdige
 2. Indien er inzet van een cliëntcoach nodig is. Benader deze dan voor een afspraak: clientervaringsonderzoek@driestroom.nl
 3. Regel toegang tot Mextra. Als er al toegang is, zie stap 5.
 4. Geef op het toestemmingsformulier toegang in MeXtra aan welk onderzoek er moet worden klaargezet. Geef dit door aan applicatiebeheer MeXtra:  mextra@driestroom.nl