banner daadkracht

Het gesprek

De insteek van het gesprek (volgens de methodiek DaadKracht) is de voortdurende ‘dialoog’ met de cliënt over de door hem ervaren kwaliteit van bestaan, zorg en dienstverlening.

Als uitgangspunt voor de dialoog met de cliënt zijn de domeinen van Schalock gekozen. Deze domeinen zijn vertaald naar concrete onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van volwassen cliënten met een verstandelijke beperking.

In de communicatie ligt de regie en het initiatief volledig bij de cliënt. De gesprekspartner past zich voortdurend aan het communicatieniveau van de cliënt aan. (Lichte verstandelijke beperking, Matige verstandelijke beperking, Ernstige verstandelijke beperking)

Het gesprek heeft een vaste structuur en het resultaat hiervan vormt een uitstekende input voor Mijn Plan.

De persoonlijke begeleiders van Driestroom volgen een cursus DaadKracht.

Bij het gesprek kunnen (als dat wenselijk is) de foto’s van de methodiek DaadKracht gebruikt worden. De foto’s zijn met Driestroom cliënten gemaakt. (Met als onderwerpen o.a. kleding, leren, lichaam, ondersteuningsplan, vakantie, veiligheid, vervoer, verzorging, vrije tijd, werk, wonen, geloof, geld, voeding, begeleiding, wakker worden / slapen gaan. )

Eerst wordt samen met de cliënt informatie verzameld over het betreffende onderwerp: wat voor beeld/ welke ideeën heeft de cliënt ten aanzien van dit onderwerp? Wat roept het bij hem op? Deze fase wordt vaak vergeten, maar is van essentieel belang.

De verkregen informatie wordt, indien mogelijk, samen met de cliënt en op een wijze die bij hem past, vastgelegd; hierdoor kan informatie altijd opnieuw besproken en/of aangepast worden.

Als de informatie betreffende een onderwerp compleet en duidelijk is voor de cliënt en zijn omgeving, wordt gekeken wat de wensen/vragen van de cliënt zijn ten aanzien van dat betreffende onderwerp. Ook deze wensen worden weer samen met de cliënt en op een wijze die bij hem past vastgelegd. Ten slotte worden de afspraken per onderwerp in kaart gebracht: aan welke wensen van de cliënt gaat gewerkt worden, op welke wijze en in welke volgorde.

Mijn geld  Mijn eten en drinken

Wakker worden slapen gaan  Mijn verzorging (2)