Domeinen Schalock

De domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock.

 

Mensen met een beperking zijn volwaardige medeburgers. Ze hebben recht op een volwaardige positie in de samenleving. Ondersteuning die geboden wordt moet gericht zijn op kwaliteit van bestaan. Wat kwaliteit van bestaan is kan voor iedereen persoonlijk verschillen.

Prof. Dr. Bob. Schalock (1999) komt tot een indeling van acht domeinen om kwaliteit van bestaan te benoemen.

 

Zijn uitgangspunten hierbij zijn dat:

 • kwaliteit van bestaan voor ieder mens belangrijk is;
 • het belangrijk is voor ieder mens dat de behoeften die bij deze domeinen horen vervuld worden;
 • de domeinen voor ieder persoon het zelfde zijn, maar de individuele invulling verschilt van persoon tot persoon;
 • een persoon met een beperking dezelfde kansen heeft of moet krijgen als ieder ander om zijn eigen doelen na te streven;
 • dit het hele leven omvat dus geldt voor zowel thuis, als in de samenleving, in opleiding, als op het werk. Op elk domein (indien aan de orde) voor de verschillende onderwerpen wordt uitgevraagd:
 • loop je op dit gebied ergens tegen aan?
  • Zo ja: wat dan?
 • Wat zouden oplossingen zijn voor de problemen die ervaren worden?
  • Zo ja: wat dan en wanneer?
 • Wat kan ik daarbij zelf doen, eventueel met hulp van het netwerk (vrienden, familie, kennissen)?
 • Wat kan ik voor anderen betekenen?
 • Waarbij heb ik dan hulp van anderen (van instanties, de gemeente, van hulpverleners)?