ondertekening

  1. Voor het uitprinten van een ondertekeningsformulier: zie printen, scroll door naar overige prints

  2. Wanneer Mijn Plan is ondertekend is door de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, moet dit bevestigd worden in MeXtra.

  3. Wanneer Mijn Plan niet wordt ondertekend door de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, moet de reden hiervan aangegeven worden in MeXtra

  4. Beide handelingen zijn pas mogelijk in een actief Mijn Plan (groene balk)

Zie onderstaande dia’s; klik op de volgnummers.