Driestroom is verplicht de identiteit vast te stellen bij cliënten.

Wil je hier meer over weten, lees dat dan hier:

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

 

Wat moeten we doen?

Alle locaties zijn verantwoordelijkheid voor het controleren van ‘identiteitsbewijs bij persoon’. Dat wil zeggen dat het identiteitsbewijs of paspoort moet worden gezien door de locatie waarbij gecontroleerd wordt of foto en persoon overeen komen met de gegevens in Cura. ‘

De ID controle moet worden vastgelegd in MeXtra.

 

Voor wie geldt het?

Van alle cliënten die zorg afnemen bij Driestroom zullen we een identiteitscontrole moeten doen.
Dit geldt niet voor; stagiaires, participanten en cliënten die via het werkbedrijf bij ons werken.

 

Hoe voer je deze controle uit?

Het is de bedoeling dat van iedere cliënt die nog in zorg gaat komen óf al langere tijd in zorg is, het identiteitsbewijs gecontroleerd wordt.

  1. Je vraagt de cliënt om zijn of haar identiteitsbewijs te mogen controleren.
  2. Je controleert of de foto op het identiteitsbewijs overeenkomt met de persoon tegenover je.
  3. Je controleert of het BSN op het identiteitsbewijs overeenkomt met het BSN in MeXtra.
  4. Leg de controle vast in MeXtra. (Aangezien we als zorgaanbieder verplicht zijn dit te doen, vragen we jullie vast te leggen dat deze controle is uitgevoerd).

 

 

Hoe leg je dit vast?

Het is de bedoeling dat je, na de identiteitscontrole, op de stamkaart in MeXtra het volgende invult (dit is een eenmalige check maar je zou deze wel kunnen gebruiken als reminder) :

ga naar de achterkant van de stamkaart:

vul de gegevens aan:

sla de gegevens op:

1. Identiteitsdocument: Maak hier een keuze welke van toepassing is. (De optie ‘geen’ zou alleen van toepassing kunnen zijn bij cliënten met bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsstatus).

2. Identiteitsdocument ID: Hier vul je het volgende in:

  • Identiteitskaart & Paspoort: het documentnummer
  • Rijbewijs: Rijbewijsnummer

3. Start- en einddatum: hier vul je de ‘datum verstrekking’ en ‘einde tot’ in.

 

Wat als het BSN niet overeenkomt met het BSN in Mextra?

Bespreek dit met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste gegevens.

 

Wat als het identiteitsbewijs is verlopen?

Bespreek dit met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van een geldig identiteitsbewijs.

 

Wat moet je niet doen?

Het is niet toegestaan om een kopie van een identiteitsbewijs te maken en/of te bewaren. Voor sommige cliënten is het noodzakelijk om het identiteitsbewijs voor hen te bewaren. Wanneer dit het geval is, dan moet dit in het Mijn Plan vermeld zijn.

Mocht je wel in het bezit zijn van een kopie van een identiteitsbewijs, verwijder deze dan!
In MeXtra zal het mapje ‘Identiteitsbewijs’  in het dossier op termijn verdwijnen.

Reactie »

  1. […] Identiteitsdocument (lees hier meer) […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.