“In gesprek met EVMB”
Bij de doelgroep mensen met een ernstige meervoudige beperking gaan we bij Driestroom in gesprek door (als het ware) in de huid van die ander te kruipen, door zijn/haar zintuigen de wereld te ervaren. Op die manier kunnen wij woorden geven aan wat zij voelen, willen en wensen.

We gebruiken hierbij de methodiek LACCS van Karin de Geeter en Kirsten Munsterman. Deze methodiek reikt handvatten aan om de ontdekkingstocht naar de eigenheid van de individu met een (zeer) ernstige verstandelijke/ meervoudige beperking te ondersteunen/ vorm te geven. 

 

 

De cliënt moet zo passend mogelijk betrokken worden bij het maken van zijn plan en invloed hebben op de inhoud hiervan. Maar hoe doe je dat bij de doelgroep mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke/ meervoudige beperking?

Centraal in “Het gesprek met EMB” staat de vraag: Heeft iemand een goed leven?

Om een goed leven vorm te geven is het noodzakelijk om te weten op welke manier iemand zichzelf en de dingen om zich heen ‘begrijpt’. Welke dingen weet, kan en snapt iemand wel en niet? Kortom: op welk niveau functioneert iemand?

Naast deze kennis vraagt een goed leven voor mensen met EMB een vertaling van de ‘normale menselijke behoeften’. Dit kan beschreven worden aan de hand van vijf gebieden die allen ‘goed voor elkaar moeten zijn’:

  • het lichamelijk functioneren en de gezondheid
  • de informatieverwerking en alertheid
  • het contact en de communicatie met anderen, het hebben van invloed
  • met meedoen met de ‘samenleving’, stimulatie en de mogelijkheden tot leren

De dikgedrukte letters vormen samen de term LACCS. Een goed leven betekent dat het goed gaat op deze vijf LACCS-gebieden.

 

In “het gesprek met EMB”gaat we op een praktische en dynamische manier samen op verkenningstocht om een beeld te vormen van het individu met EMB. We geven woorden aan zijn of haar vragen en wensen. Dit kun je echter niet alleen.  Je hebt anderen nodig, die de persoon goed kennen. In gesprek gaan met ouders/ verwanten is daarin een belangrijk onderdeel. Vervolgens gaan we aan de slag om het resultaat hiervan te gebruiken als input voor het Zorgplan.

 Ter ondersteuning van het gesprek maak je gebruik van de hulpkaart