overzicht plannen

 

In MeXtra is een overzicht zichtbaar voor medewerkers van Driestroom van actieve, wel of niet ondertekende plannen, concept plannen en inactieve plannen per locatie. Dit overzicht is altijd up to date!

 

Je kunt het overzicht vinden onder de knop beheer/aanpassen eigen gegevens:

beheer 2

 

Beheer overzicht

 

 

Klik op overzicht/zorgplaninfo en je ziet:

  • een overzicht van de percentages van alle plannen van Driestroom.

overzicht plannen Driestroom

  • een overzicht van de actieve wel of niet ondertekende, concept en inactieve plannen van jouw locatie(s): klik op de balk om te openen.

overzicht plannen Driestroom per locatie

overzicht plannen Driestroom actieve plannen

  • een grafiek van de actieve plannen die het komend jaar gaan verlopen.

overzicht plannen Driestroom verlopen plannen

Let op: in dit overzicht is geen rekening gehouden met regievoering: alle cliënten van de locatie zijn hierin aanwezig . Ga in overleg met je collega’s van de andere locatie(s) mocht dit nodig zijn.