ID controle!

 

Driestroom is verplicht de identiteit vast te stellen bij cliënten.

Wil je hier meer over weten, lees dat dan hier:

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

 

Wat moeten we doen?

Alle locaties zijn verantwoordelijkheid voor het controleren van ‘identiteitsbewijs bij persoon’. Dat wil zeggen dat het identiteitsbewijs of paspoort moet worden gezien door de locatie waarbij gecontroleerd wordt of foto en persoon overeen komen met de gegevens in Cura. ‘

De ID controle moet worden vastgelegd in MeXtra.

Lees verder

Toegang tot Mijn Plan: jij kiest!

Je woont bij Driestroom.

Je werkt bij Driestroom.

Of allebei.

Iedereen heeft zijn eigen Mijn Plan.                                                                                                                                                                                                        

Daarin staan jouw vragen en afspraken.

Jij kunt zelf lezen en schrijven in Mijn Plan.

Ga in overleg met je persoonlijk begeleider welke dingen je nog meer wil zien.

Bijvoorbeeld de evaluatie.

Je persoonlijk begeleider kan dit regelen.

Belangrijke wijziging bij activeren van Mijn Plan!

Vanaf 14 november a.s. is het niet meer mogelijk Mijn Plan te activeren met een begindatum die meer dan 31 dagen in het verleden ligt (antedateren).

Lees verder

Nieuw: procesrichtlijn Werk en Dagbesteding

 

De procesrichtlijn voor Werk & Dagbesteding (WMO financiering) staat online!

Klik hier voor alle procesrichtlijnen.
(handleiding professionals, onderaan de pagina)