header persoonsbeeld wlz

Voor cliënten WLZ wordt altijd een uitgebreid persoonsbeeld geschreven.

Het persoonsbeeld opgebouwd aan de hand van de 5 dimensies van het AAIDD model  :

I Verstandelijke mogelijkheden

II Adaptieve vaardigheden

III Participatie, interactie, sociale rollen

IV Gezondheid

V Context