Maatschappelijke ondersteuning bij wonen met een WMO financiering volwassenen.

Voor cliënten met een WLZ indicatie geldt de procesrichtlijn WLZ met behandeling of WLZ zonder behandeling.

checklist afbeelding2

Afvinklijst printen? Klik hierboven

 

Rollen:

Proceseigenaar Teamcoach (verantwoordelijke)
Uitvoerend Persoonlijk Begeleider, loket
Controlerend Teamcoach
Adviserend Gedragsdeskundige (indien gewenst)

 

 

 

 1. Gemeente/Driestroomloket of andere zorgaanbieder

voor start zorg
  • Gemeente/Driestroomloket of andere zorgaanbieder levert aanwezige dossierinformatie aan Persoonlijk Begeleider,
  • Persoonlijk Begeleider vult formulier “aanvang zorg op locatie” in via intranet.

 2.  Persoonlijk begeleider: Maak Mijn Plan

Binnen 6 weken, met een looptijd van een jaar.
Verwerk informatie vanuit kennismakingsgesprek met cliënt in MeXtra.

 3. Persoonlijk Begeleider: bespreek Mijn Plan

Binnen 6 weken na start zorg
  • Het gesprek wordt gevoerd met Persoonlijk Begeleider, de cliënt en indien gewenst, verwanten/(wettelijke)vertegenwoordiger/onafhankelijke cliëntondersteuner.
  • Bespreek de vragen en afspraken en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moet worden.
  • Vraag eventueel cliënt om mee te lezen of er informatie ontbreekt.
  • Bespreek wie er toegang met een eigen account in MeXtra mag krijgen tot Mijn Plan (en/of afspraak- en/of algemene rapportage en/of evaluatie).

Vraag Teamcoach het plan binnen 6 weken na aanvang zorg te activeren.

4. Teamcoach: activeer mijn plan

Binnen 6 weken na start zorg

5. Persoonlijk Begeleider: ondertekening Mijn Plan

Na activering

Scan de ondertekening in en upload deze in het digitale dossier van Mextra (map archief – Mijn Plan)

 6: (Tussen) evaluatie

6 maanden na activering Mijn Plan

Bij einde beschikking/verlenging vanuit WMO.

 

 

7. Persoonlijk Begeleider: Maak volgend Mijn Plan

>10 maanden na activering Mijn Plan

Nodig cliënt en betrokkenen (verwanten/(wettelijke)vertegenwoordiger/onafhankelijke cliëntondersteuner en andere betrokken persoonlijk begeleiders) uit voor de Mijn Plan bespreking.

8.Persoonlijk Begeleider: Bespreek Mijn Plan

Het gesprek wordt gevoerd met persoonlijk begeleider, de cliënt en indien gewenst/verwanten/(wettelijke) vertegenwoordiger/onafhankelijke cliëntondersteuner.

Vraag teamcoach het plan te activeren let op! Pas de startdatum en einddatum aan, let op dat de datum aansluit)

9. Teamcoach: activeer Mijn Plan

 

 10: Ga naar stap 5: Ondertekening Mijn Plan

 Na activering

Controlemechanismen:

  • steekproeven/controle door Teamcoach
  • audits door Kwaliteit