logo_odd

Afvinklijst uitprinten? Klik op de afbeelding.

Rollen:

 Proceseigenaar Zorgondernemer(verantwoordelijke)
 Uitvoerend Zorgondernemer (tenzij anders afgesproken met gedragskundige)

DriestroomLoket.

 Controlerend Behandelcoördinator/ gedragskundige
 Adviserend

 

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

2 weken voor start zorg

 

2. Zorgondernemer: Maak Mijn Plan

week 0 = start zorg

Bij geen duidelijke vragen schrijf je in Mijn Plan:

 • Vraag: Leer mij de komende periode kennen.
 • Afspraak: Er wordt met mij besproken welke vragen ik heb voor mijn volgende plan
 • Werkplan: Beschrijf hier concreet hoe je dit doet.
 • Bespreek met de cliënt de mogelijkheden voor toegang tot Mijn Plan in MeXtra.
 • Vraag Behandelcoördinator/ gedragskundige om feedback
 • Vul het dossier aan waar nodig/ waar kan (met bijv. psychologische verslagen). Vraag eventueel cliënt/ vertegenwoordigers om mee te lezen of er informatie ontbreekt.

⇒Mis je informatie in Mijn Plan-0, neem dan contact op met het Driestroomloket

week 0 is de week dat de cliënt komt.

3. Zorgondernemer: verstuur uitnodigingsbrief aan cliënt/  wettelijke vertegenwoordiger.

Week 1 na start zorg
 

 • Nodig de betrokkenen (cliënt/ cliëntondersteuner/ wettelijk vertegenwoordiger en Behandelcoördinator/ gedragskundige, andere betrokkenen) uit voor de Mijn Plan bespreking.

 

4. Behandelcoördinator/ gedragskundige: Feedback Mijn Plan

week 1 na start zorg

5. Zorgondernemer:  Verwerk feedback

Week 2 na start zorg
 •  Verwerk feedback Behandelcoördinator/ gedragskundige

6. Zorgondernemer: Bespreek Mijn Plan

Week 6 na start zorg

7. Behandelcoördinator/gedragskundige: Activeer Mijn Plan.

Week 6 start mijn Plan
 • Controleer of punten uit de bespreking zijn verwerkt in Mijn Plan
 • Activeer Mijn Plan

8. Zorgondernemer: Ondertekening Mijn Plan

Na activering
 • Print ondertekening voor ondernemer/ cliënt en/ of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Onderteken Mijn Plan (mag ook digitaal)
 • Vraag cliënt en/ of zijn wettelijk vertegenwoordiger het plan te ondertekenen.
 • Indien nodig stuur een herinneringsbrief voor de ondertekening.
 • Als iedereen ondertekend heeft: Bevestig de ondertekening in MeXtra
 • Wanneer Mijn Plan niet wordt ondertekend: registreer de reden waarom niet in MeXtra
 • Plaats ondertekening in papieren dossier cliënt.
 • Geef de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger een exemplaar.
 • Scan de ondertekening in en upload deze in het digitale dossier van MeXtra (map archief – Mijn Plan)

9. Zorgondernemer: Maak volgend Mijn Plan.

>6 maanden na start mijn Plan (bij eerste mijn plan)
>10 maanden na activering mijn Plan (vanaf tweede mijn plan

10. Behandelcoördinator/ gedragskundige: Feedback Mijn Plan

11. Zorgondernemer: Maak, bespreek, Mijn Plan

 

Start mijn plan
 • Het gesprek wordt gevoerd met zorgondernemer, de cliënt/ wettelijke vertegenwoordiger/behandelcoördinator/gedragskundige en eventuele andere betrokkenen.
 • Evalueer* de afgelopen periode, klanttevredenheid, vragen en afspraken (incl. behandeling). Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op behaald of niet behaald . Beschrijf hierin ook het verloop, de voortgang en wie er aanwezig zijn bij de evaluatie/gesprek.
 • Bespreek de vragen en afspraken en benadering/bejegening en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moet worden.
 • Bespreek wie er toegang mag krijgen tot Mijn Plan in MeXtra (en/of afspraak- en/ of algemene rapportage en/of evaluatie).
 • Vraag Behandelcoördinator/gedragskundige het plan te activeren (maximale looptijd 1 jaar: let op! Pas de startdatum en einddatum aan)
 • Vink aan: type WLZ met behandeling wanneer van toepassing.
* Dit gesprek geldt vanaf het tweede Mijn Plan ook als jaarlijkse evaluatie.

12. Behandelcoördinator/gedragskundige: Activeer Mijn Plan.

 • Controleer of punten uit de bespreking zijn verwerkt in Mijn Plan
 • Activeer Mijn Plan

13. Zorgondernemer: Ondertekening Mijn Plan

14. (Tussen) evaluatie

6 maanden na activering Mijn Plan
 • Evalueer verloop afspraken en behandeling. Bespreek stand van zaken; samen met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger en evt. andere betrokkenen (indien nodig met Behandelcoördinator/gedragskundige).
 • Verwerk in pagina Evaluatie in Mextra in onderdelen afspraak en eventueel in kopje Mijn Plan (algemeen) en vermeld ook wie er aanwezig zijn bij de evaluatie.
 • Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op behaald of niet behaaldwanneer van toepassing. Beschrijf hierin ook het verloop en de voortgang.

Ga naar stap 9: Maak nieuw Mijn Plan.

Bij 1e Mijn plan na evaluatie
Vanaf Mijn Plan 2: 10 maanden na activering

 

Controlemechanismen

 • controle door Behandelcoördinator/gedragskundige
 • audits door Kwaliteit