kindercentra procesrichtlijn OB doorstroom

Zorgproducten:     Jeugdwet

Rollen:

Proceseigenaar: Behandelcoördinator i.s.m. teamleider (verantwoordelijke)
Uitvoerend: Persoonlijk begeleider,  DriestroomLoket

 

1. Behandelcoördinator Observatie & Diagnostiek maakt dossier op orde. – 2 weken
  •  uploadt ( in bestand )het integrale onderzoeksrapport in het dossier van Mextra , map zorginhoudelijke verslagen .
 
2. Persoonlijk begeleider: maakt start invullen van Mijn Plan. Week 0
Persoonlijk begeleider:

  • Maakt een nieuw Mijn Plan in MeXtra
  • verwerkt op beknopte wijze de relevante voorgeschiedenis in MeXtra
  • Vult in het beknopt persoonsbeeld de standaardzin in: het persoonsbeeld wordt ingevuld na de kennismakingsperiode.
  • Beschrijft in benadering/bejegening belangrijke bejegeningspunten uit het integraal onderzoeksrapport.
  • Vul risico inventarisatie in.
  • Vul daar waar mogelijk de vragen en daarbij behorende afspraken in Mextra in.

 

Bij vragen of opmerkingen: neem  contact op met het behandelcoördinator of persoonlijk begeleider Observatie & Diagnostiek of vorige groep.

Start Zorg.

week 0 is de week dat de cliënt komt.

Voor vervolg: uiterlijk na 1 week
Zie stap 2 procesrichtlijn Kindercentra instroom van een nieuw kind