kindercentra procesrichtlijn o en d.2

checklist afbeelding2

Afvinklijst printen? Klik op de afbeelding.

 

Zorgproducten :  Jeugdwet

Rollen:

Proceseigenaar Teamleider (verantwoordelijke)
Uitvoerend Persoonlijk Begeleider, Driestroomloket, Coördinerend gedragskundige
Controlerend Coördinerend gedragskundige

 

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

– 2 weken
 

 • Driestroomloket stelt het plaatsingsadvies op:
  • Datum verslag,
  • Naam instelling,
  • Naam onderzoeker/opsteller verslag,
  • evt. diagnose of besluit
  • geen knippen en plakken meer van teksten uit verslaglegging.
 • Driestroomloket geeft belangrijke bejegeningspunten en verwijsinformatie vanuit de aanmelding door/vult in op de onderzoeksovereenkomst Observatie & Diagnostiek
 • Een kopie van de aanmeldgegevens wordt door het loket tijdelijk in de map ‘vooraanmeldingen loket’ van de locatie opgeslagen, zodat de locatie zich kan inlezen.
 • Loket zorgt dat aanwezige dossierinformatie in bestand in het dossier in MeXtra wordt geüpload (map aanmeldgegevens), incl. de onderzoeksovereenkomst en plaatsingsadvies.

2.1 Persoonlijk begeleider: acties in MeXtra

week 0 – 2
Na aanvang zorg, wanneer het kind zichtbaar is in Mextra:

 • verwijdert de persoonlijk begeleider de tijdelijke map met aanmeldgegevens in ‘vooraanmeldingen loket’.
 • Controleert de persoonlijk begeleider de stamkaart in MeXtra en vult bij de regievoerder de naam van de coördinerend gedragskundige in
 • Vult de persoonlijk begeleider de risico inventarisatie in na het kennismakingsgesprek met ouders en coördinerend gedragskundige.
 • Bespreekt de persoonlijk begeleider locatieprofiel met gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger.

De volgende onderdelen worden niet ingevuld:

 • Voorgeschiedenis
 • Persoonsbeeld,
 • Benadering/ bejegening
 • Mijn Plan- afspraken

 

week 0 is de week dat de cliënt komt.

2.2 Persoonlijk begeleider: rapportage

Week 0 – 12
 • Er is een apart verslagsjabloon voor de observatie op de groep van het kind. Dit is een Word document dat een onderdeel vormt van het integraal onderzoeksrapport.
 • Algemene zaken die niet horen bij het observatieverslag van de groep worden gerapporteerd in MeXtra bij de algemene rapportage.

3.1  Coördinerend gedragskundige: onderzoeksovereenkomst en uitvoering

Week 0 – 12
 • De onderzoeksovereenkomst geldt als afsprakendocument. De coördinerend gedragskundige neemt deze bij de kennismaking met gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger door . Besproken punten worden verwerkt en vervolgens ondertekend door gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger
 • Coördinerend gedragskundige upload de ondertekende onderzoeksovereenkomst in het  dossier in Mextra (map zorginhoudelijke verslagen).
 • De gedragskundige coördineert het diagnostiektraject en voegt het verslag van de persoonlijk begeleider toe aan dit verslag aan het einde van de diagnostiekperiode, ná de voorbespreking.
 • Het onderzoeksrapport is het uitkomstdocument wat ter afsluiting van de Observatie & Diagnostiek periode met gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger wordt besproken.

3.1 Coördinerende gedragskundige: doorstroom.

Week 12
 • Coördinerende gedragskundige upload het integraal onderzoeksrapport in het dossier in Mextra (map zorginhoudelijke verslagen).

4. Uitstroom/ Doorstroom

Uiterlijk  2 weken na start op de groep
Zie verder Procesrichtlijn Kindercentra variant ontwikkeling/behandelgroep,doorstroom vanuit observatie/diagnostiek

Controlemechanismen:

 • steekproeven door Teamleider
 • audits door Kwaliteit