Procesrichtlijn Werk en Dagbesteding (WMO-financiering)

Toelichting: alleen wanneer werk & dagbesteding regievoerder is

 

Proceseigenaar Teamcoach
Uitvoerend Persoonlijk Begeleider,
Controlerend Teamcoach
Adviserend Gedragsdeskundige (indien gewenst)/ DriestroomLoket

Afvinklijst uitprinten? Klik op de afbeelding

 

 1. Gemeente/Driestroomloket of andere zorgaanbieder en

Persoonlijk begeleider

voor start zorg
 • Gemeente, WerkBedrijf, Activerend Werk, Driestroomloket of andere zorgaanbieder levert, indien aanwezig, dossierinformatie aan Persoonlijk Begeleider.
 • Persoonlijk Begeleider vult formulier “melding aanvang zorg op locatie” (MAZ) in via intranet.

 

2.  Persoonlijk begeleider: maakt Ontwikkelplan

     Teamcoach activeert de plannen

Binnen 6 weken,

met een looptijd
van een jaar of afhankelijk van de looptijd van het
traject.

Verwerk informatie vanuit kennismakingsgesprek met assistent-medewerker in MeXtra.

 

 • Maak een nieuw concept Mijn Plan/afspraken: geef de titel  Ontwikkelplan.
 • Pas begin en einddatum aan: startdatum Mijn Plan staat gelijk aan datum aanvang zorg, looptijd Mijn Plan is gelijk aan looptijd WMO-beschikking.
 • Optie 1 (cyclisch): Maak:
  • een standaardvraag/afspraak (bijvoorbeeld: Vraag: Ik wil werken op werkplek X, Afspraak: Werkplek X biedt deze mogelijkheid. Voeg de discipline begeleiding dagbesteding toe en sla de afspraak op.
  • Upload het, door de assistent medewerker ondertekende dossier met het ingevulde evaluatieformulier van de gemeente, in het werkplan horende bij de afspraak van begeleiding dagbesteding.
  • Indien er vanuit de gemeente geen evaluatieformulier aanwezig is, maak dan gebruik van het evaluatieformulier dat door Driestroom is ontwikkeld en voeg dit toe aan het werkplan.
 • Optie 2: upload het ondertekende formulier in het dossier( in MeXtra, map Archief/Evaluaties.

 

Rapporteren:

 • Bij optie 1: Er wordt gerapporteerd op de afspraak in de afspraakrapportage (dit is input om het evaluatieformulier te kunnen vullen.)
 • Bij optie 2: Er wordt gerapporteerd in de algemene rapportage.

Evalueren:

 • Evalueer, bij einde looptijd, aan de hand van het betreffende evaluatieformulier samen met assistent medewerker.
 • Bij optie 1: upload het formulier in de evaluatie in MeXtra horende bij de afspraak van Mijn Plan.
 • Bij optie 2: upload het ondertekende formulier in het dossier in MeXtra, map Archief/Evaluaties.

 

 • Maak een kopie concept Mijn Plan aan.
 • Vraag de cliënt het Cliëntervaring onderzoek in te vullen.
 • Maak eventueel nieuwe afspraken en verwerk deze dan vervolgens vanaf punt 2 van deze procesrichtlijn.