logo_odd

 

checklist afbeelding2

Afvinklijst printen? Klik hierboven

Rollen:

Proceseigenaar Zorgondernemer
Uitvoerend Zorgondernemer, Driestroomloket
Controlerend Zorgondernemer
Adviserend Gedragsdeskundige (indien gewenst)

 1.DriestroomLoket

voor start zorg

 2.  Zorgondernemer: Maak Mijn Plan

Binnen 6 weken, met een looptijd van een jaar.
Verwerk informatie vanuit kennismakingsgesprek met cliënt in MeXtra.

 3. Zorgondernemer: bespreek Mijn Plan

Binnen 6 weken na start zorg
 • Het gesprek wordt gevoerd met Zorgondernemer, de cliënt en indien gewenst, (wettelijke)vertegenwoordiger en/of andere betrokkenen.
 • Bespreek de vragen en afspraken en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moet worden.
 • Vraag eventueel cliënt om mee te lezen of er informatie ontbreekt.
 • Bespreek wie er toegang met een eigen account in MeXtra mag krijgen tot Mijn Plan (en/of afspraak- en/of algemene rapportage en/of evaluatie).

 

4. Zorgondernemer: activeer mijn plan

Binnen 6 weken na start zorg
 • Activeer Mijn Plan (maximale looptijd 1 jaar)

5. Zorgondernemer: ondertekening Mijn Plan

Na activering

Scan de ondertekening in en upload deze in het digitale dossier van Mextra (map archief – Mijn Plan)

 6: (Tussen) evaluatie

6 maanden na activering Mijn Plan

 

 

 •  Evalueer verloop afspraken. Bespreken stand van zaken samen met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger en evt. andere betrokkenen.
 • Verwerk in pagina Evaluatie in Mextra in onderdelen afspraak en eventueel in kopje Mijn Plan (algemeen).
 • Beschrijf hierin het verloop en de voortgang.
 • Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op behaald of niet behaald wanneer van toepassing.

7. Zorgondernemer: Maak volgend Mijn Plan

>10 maanden na activering Mijn Plan

 

8.Zorgondernemer: Bespreek Mijn Plan

Het gesprek wordt gevoerd met Zorgondernemer, de cliënt en indien gewenst, (wettelijke)vertegenwoordiger en/of andere betrokkenen.

 • Evalueer de afgelopen periode, klanttevredenheid, vragen en afspraken.
 • Verwerk in pagina Evaluatie in Mextra in onderdelen afspraak en eventueel in kopje Mijn Plan-Afspraken (groene bolletje).
 • Beschrijf hierin het verloop en de voortgang.
 • Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op behaald of niet behaald wanneer van toepassing.
 • Bespreek de vragen en afspraken en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moet worden.
 • Bespreek wie er toegang mag krijgen of houden tot Mijn Plan in MeXtra (en/of afspraak- en/ of algemene rapportage en/of evaluatie).

Pas de startdatum en einddatum aan, let op dat de datum aansluit)

9. Zorgondernemer: activeer Mijn Plan

 

 10: Ga naar stap 5: Ondertekening Mijn Plan

 Na activering

Controlemechanismen:

 • steekproeven/controle door Zorgondernemer
 • audits door Kwaliteit