Toestemming algemeen

Zoals jullie weten kunnen cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers toegang krijgen tot “Mijn Plan” in Mextra.

Om dit goed te laten verlopen is er een toestemmingsformulier: dit is voortaan te vinden in het MeXtra menu, onder de knop “toestemming toegang in MeXtra”. (zie afbeelding hierboven)

In het formulier staat de werkwijze beschreven die je moet volgen als een cliënt en/of (wettelijk) vertegenwoordiger toegang wenst.

De werkwijze is gevisualiseerd zodat je in één oogopslag kunt zien welke stappen je moet doorlopen: bespreek deze ook altijd met de cliënt tijdens de jaarlijkse Mijn Plan bespreking.

Voor meer info kun je terecht bij je teamleider/teamcoach of gedragskundige.

Zie ook: Toegang in MeXtra

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.