Om tot een toekomstbestendige goede ondersteuning te komen voor onze medewerkers en franchisenemers heeft de RvB begin 2019 besloten om ONS in te gaan voeren, als vervanger van de huidige systemen Cura en Mextra.

In mei/juni 2019 hebben we vastgesteld dat het haalbaar is om in de toekomst ook met minder niet zorg-gebonden applicaties te gaan werken.
Per 1-1-2021 zullen een aantal applicaties vervangen worden door AFAS.

Vervanging Mextra
In maart 2019 hebben we de uitgangspunten bepaald voor de inrichting van het plan en het dossier in ONS. Vanuit alle kolommen, inclusief de franchisenemers, is een collega hierbij betrokken in een klankbordgroep. Inmiddels hebben we de integrale visie van onze cliënten vanuit het perspectief positieve gezondheid uitgewerkt. In juni 2019 hebben we op basis van deze visie en uitgangspunten in ONS de globale, generieke inrichting gemaakt.

Eind augustus en begin september 2019 toetsen we of deze opzet voldoet, onder andere met de klankbordgroep. Daarna starten we met de inrichting en uitrol van het plan en dossier in ONS.

We zijn nog bezig om een goede detailplanning te maken voor het vervolg van dit project.
De eerste teams zullen nog in 2019 overgaan naar plan en dossier in ONS; de rest volgt in 2020.
Voorlopig blijven we dus nog met Mextra werken.

Vervanging CURA
Met ingang van 1-6-2019 leggen we alle etmalen, dagdelen en uren in ONS vast. Het gaat vooral om registratie van cliëntgebonden uren, aan- en afwezigheid van dagdelen en de afwezigheid van etmalen.
De instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten en de capaciteit per locatie zijn zichtbaar in ONS.
Er is een koppeling vanuit ONS naar Mextra.
Elke week geven we signalen aan locaties, franchisenemers en medewerkers over fouten in de registratie of acties die niet tijdig afgehandeld zijn.

Nog een aantal tips:

  • De zorgarrangementen mogen alleen door de Cliëntenadministratie aangepast worden.
  • De identiteitscheck kan vastgelegd worden in ONS; op de projectpagina komt binnenkort een instructie. Deze functie verdwijnt daarna uit Mextra.

De eerste facturen zijn via ONS gemaakt en ingediend bij de financiers, zoals zorgkantoren en gemeenten.
In de week van 15 juli komt de franchisetool beschikbaar, zodat franchisenemers de eerste afrekeningen vanuit ONS kunnen inzien en gegevens kunnen downloaden, bijvoorbeeld naar Excel. De franchisenemers ontvangen een handleiding voor deze tool.

 

Als er nog vragen zijn, kun je die stellen via: ONS@driestroom.nl

Alle informatie is te vinden op: https://driestroom.sharepoint.com/sites/c_ProjectInvoeringONS.
De instructies staan onder de knop Handleidingen ONS.
De lijst met de namen van de superusers staat ook op deze pagina.

Wij bedanken iedereen die inmiddels gestart is met de registratie in ONS en wensen jullie een fijne zomer(vakantie)!!

Met vriendelijke groet,

Namens de projectorganisatie ONS,

Wendie van der Veer, Casper Roseboom en Manon Velde-Katgert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.