Voortgang project ONS

Om tot een toekomstbestendige goede ondersteuning van inhoudelijke en administratieve processen te komen voor onze medewerkers en franchisenemers (in de toenemende complexe omgeving) heeft de RvB op 11-2-2019 besloten om de applicatie ONS in te gaan voeren.

Dat betekent dat ONS de vervanger wordt van de huidige systemen Cura en MeXtra.

 

Vervanging CURA

We zijn na 11-2-2019 gestart met de vervanging van Cura.
Eerst zijn de uitgangspunten bepaald en vervolgens zijn werkgroepen aan de slag gegaan met onder andere de inrichting en conversie voor de registratie van etmalen, dagdelen en uren. Belangrijke thema’s zijn onder meer:
de maandelijkse afrekening voor franchisenemers, de boeking van de omzet en de facturering van het DEC.
Collega’s vanuit diverse delen van de organisatie zijn hierbij al betrokken. De uitrol ligt goed op schema. Eind maart 2019 stemmen we af over de opleidingen.
Wij nemen op korte termijn contact op met de teams van dagbesteding, werk & ondersteuning en de betreffende franchisenemers om de inrichting van de groepen (waarvoor dagdelen geregistreerd worden) voor te bereiden.

 

Vervanging MeXtra

Parallel daaraan zijn er in maart 2019 3 uitgangspuntensessies over de wijze waarop we in ONS willen gaan werken met het plan en het dossier.
Vanuit alle kolommen, inclusief de franchisenemers, is een collega hierbij betrokken.
De 1e sessie is de voorbereiding, in de 2e sessie sluit het MT aan en de 3e sessie is de afronding. Mogelijk moet een aantal thema’s daarna nog nader uitgewerkt worden in een aanvullende sessie.
In april 2019 starten we op basis van de uitgangspunten met de globale uitwerking van het plan en dossier in ONS. Daarna wordt per werksoort de inrichting verder voorbereid, in werkgroepen met collega’s uit deze werksoort. Na de zomer van 2019 starten we met de geleidelijke vervanging van MeXtra door ONS.
Eind 2020 verwachten we dit helemaal af te ronden.

 

Wat betekent dit op 1-6-2019?

Als we de planning halen, gaan we met ingang van 1-6-2019 alle etmalen, dagdelen en uren in ONS vastleggen (in plaats van in Cura).
De instroom en uitstroom van cliënten en de open plaatsen zijn dan ook zichtbaar in ONS. Ook de afwezigheidsregistratie komt in ONS.
Er komt een koppeling vanuit ONS naar MeXtra.
We zullen ervoor zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden. Alle medewerkers die gaan werken met ONS volgen een training.
Het idee is om per locatie (of eventuele voor een paar locaties die dicht bij elkaar liggen) een superuser te werven. De superuser krijgt een uitgebreide training en is daarna beschikbaar als vraagbaak voor zijn/haar naaste collega’s. Daarnaast zijn er applicatiebeheerders die meer complexe vragen kunnen oplossen.

 

We houden jullie graag op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Namens de projectorganisatie ONS,

Wendie van der Veer, Casper Roseboom en Manon Velde-Katgert