Borging vrijheidsbeperking binnen Mijn Plan

 

Checklist:

  • Als een cliënt op een BOPZ-aangemerkte locatie woont, staat dit in het locatieprofiel van de locatie.
  • Als een cliënt een wettelijk kader heeft (artikel 60, RM, IBS) staat de startdatum en de eventuele einddatum in de voorgeschiedenis onder medische voorgeschiedenis geschreven. Daarnaast wordt de brief van de beschikking opgeslagen in het dossier in MeXtra (map zakelijk algemeen/beschikkingen).
  • De vrijheidsbeperkende afspraak of middel en maatregel in Mijn Plan een logisch gevolg van wat er in het persoonsbeeld staat beschreven. Het moet dus in het persoonsbeeld duidelijk worden wat iemand wel of niet kan en waarom er vrijheidsbeperking nodig is.
  • De vrijheidsbeperkende afspraak of maategel staat als afspraak in Mijn Plan. Hierbij wordt de tag vrijheidsbeperking aangeklikt bij de afspraak: of het nu gaat om een vrijheidsbeperkende afspraak of een middel of maatregel.
  • Het kan voorkomen dat een cliënt op een BOPZ-aangemerkte locatie woont zonder dat er een artikel 60 nodig is omdat de cliënt wilsbekwaam ter zake is en er zelf voor kiest om binnen deze locatie te wonen, zich bewust zijnde van de beperkingen die deze locatie met zich meebrengt.
    In dat geval moet de bereidheid om binnen een BOPZ-locatie te wonen, samen met de multidisciplinair vastgestelde wilsbekwaamheid ter zake in de voorgeschiedenis vermeld worden.
    Daarnaast wordt een afspraak in Mijn Plan gemaakt dat de cliënt zich bewust is van bovenstaande en twee keer per jaar geëvalueerd.

 

Vrijheid beperkende afspraken

Middelen en maatregelen

Noodsituaties met vrijheidsbeperking

Evaluatie vrijheidsbeperking