header wlz met behandeling

Afvinklijst uitprinten? Klik op de afbeelding.

 

Rollen:

 Proceseigenaar Behandelcoördinator(verantwoordelijke)
 Uitvoerend Persoonlijk Begeleider, Driestroomloket
 Controlerend Behandelcoördinator
 Adviserend

 

 

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

2 weken voor start zorg

 

2. Persoonlijk begeleider: Maak Mijn Plan

week 0 = start zorg

Bij geen duidelijke vragen schrijf je in Mijn Plan:

 • Vraag: Leer mij de komende periode kennen.
 • Afspraak: Er wordt met mij besproken welke vragen ik heb voor mijn volgende plan
 • Werkplan: vragen worden bespreekbaar gemaakt met behulp van de methodiek Daadkracht

 

 • Bespreek met de cliënt de mogelijkheden voor toegang tot Mijn Plan in MeXtra.
 • Vraag behandelcoördinator om feedback
 • Vul het dossier aan waar nodig/waar kan (met bijv. psychologische verslagen). Vraag eventueel cliënt/ vertegenwoordigers om mee te lezen of er informatie ontbreekt.

 

⇒Mis je informatie in Mijn Plan-0, neem dan contact op met het Driestroomloket

week 0 is de week dat de cliënt komt.

3. Persoonlijk begeleider: verstuur uitnodigingsbrief aan cliënt/ wettelijke vertegenwoordiger/onafhankelijk cliëntondersteuner

Week 1 na start zorg
 • Informeer of de cliënt behoefte heeft aan een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij de Mijn Plan bespreking aanwezig is.
 • Nodig de betrokkenen (cliënt/ cliëntondersteuner/ wettelijk vertegenwoordiger en behandelcoördinator, andere betrokken pb-ers) uit voor de Mijn Plan bespreking.

 

4. Behandelcoördinator: Feedback Mijn Plan

week 1 na start zorg

5. Persoonlijk begeleider:  Verwerk feedback

Week 2 na start zorg
 •  Verwerk feedback behandelcoördinator

6. Persoonlijk begeleider: Bespreek Mijn Plan

Week 6 na start zorg
 

 

 

 

 

 

 

7. Behandelcoördinator: Activeer Mijn Plan.

Week 6 start mijn Plan
 • Controleer of punten uit de bespreking zijn verwerkt in Mijn Plan
 • Activeer Mijn Plan

8. Persoonlijk begeleider: Ondertekening Mijn Plan

Na activering

9. Persoonlijk begeleider: Maak volgend Mijn Plan.

>6 maanden na start mijn Plan (bij eerste mijn plan)
>10 maanden na activering mijn Plan (vanaf tweede mijn plan
 • Maak een kopie concept van het actieve Mijn Plan
 • Controleer de gegevens op de stamkaart, pas eventueel de regievoerder aan.
 • Vul de risico-inventarisatie in.
 • Vraag de cliënt of cliëntvertegenwoordiger het Cliëntervaring onderzoek in te vullen. (Let op: bij EMB cliënt vult de persoonlijk begeleider deze namens de cliënt in én wordt cliëntvertegenwoordiger gevraagd deze in te vullen)
 • Evalueer de vragen/afspraken en behandeling van de afgelopen periode. Verwerk in evaluatie (ter voorbereiding op de Mijn Plan bespreking)
 • Bespreek hoe de afgelopen periode in het algemeen is verlopen en verwerk dit in evaluatie in MeXtra, kopje Mijn Plan (ter voorbereiding op de Mijn Plan bespreking).
 • Evalueer de klanttevredenheid.
 • Inventariseer de vragen van de cliënt (met behulp van de Daadkracht-methodiek).
 • Controleer of de indicatie met behandeling nog passend is.
 • Pas indien nodig de voorgeschiedenis, persoonsbeeld en benadering/bejegening aan in het concept.
 • Leg vragen en afspraken (+ werkplan indien nodig) vast in Mijn Plan van het concept
 • Informeer of de cliënt behoefte heeft aan een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij de MijnPlan bespreking aanwezig is.
 • Nodig betrokkenen (cliënt/ cliëntondersteuner/ wettelijk vertegenwoordiger en behandelcoördinator, andere betrokken persoonlijk begeleiders) uit voor de Mijn Plan bespreking.

10. Behandelcoördinator: Feedback Mijn Plan

11. Persoonlijk begeleider: Maak, bespreek, Mijn Plan

 

Start mijn plan
 • Het gesprek wordt gevoerd met PB-er, de cliënt/ wettelijke vertegenwoordiger/onafhankelijke cliëntondersteuner en de behandelcoördinator.
 • Evalueer* de afgelopen periode, klanttevredenheid, vragen en afspraken (incl. behandeling). Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op positief afgerond 🙂 of niet positief afgerond 🙁 Beschrijf hierin ook het verloop, de voortgang en wie er aanwezig zijn bij de evaluatie/gesprek.
 • Bespreek het locatieprofiel
 • Bespreek de vragen en afspraken en benadering/bejegening en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moet worden.
 • Bespreek wie er toegang mag krijgen tot Mijn Plan in MeXtra (en/of afspraak- en/ of algemene rapportage en/of evaluatie).
 • Vraag behandelcoördinator het plan te activeren (voor 1e Mijn Plan: met een looptijd van 6 maanden: let op! Pas de startdatum en einddatum aan)
 • Vink aan: type WLZ met behandeling
* Dit gesprek geldt vanaf het tweede Mijn Plan ook als jaarlijkse evaluatie.

12. Behandelcoördinator: Activeer Mijn Plan.

 • Controleer of punten uit de bespreking zijn verwerkt in Mijn Plan
 • Activeer Mijn Plan

13. Persoonlijk begeleider: Ondertekening Mijn Plan

14. (Tussen) evaluatie

6 maanden na activering Mijn Plan
 • Evalueer verloop afspraken en behandeling. Bespreken stand van zaken; samen met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger en evt. andere betrokkenen (indien nodig met behandelcoördinator).
 • Verwerk in pagina Evaluatie in Mextra in onderdelen afspraak en eventueel in kopje Mijn Plan (algemeen) en vermeld ook wie er aanwezig zijn bij de evaluatie.
 • Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op positief afgerond 🙂 of niet positief afgerond 🙁 wanneer van toepassing. Beschrijf hierin ook het verloop en de voortgang.

Ga naar stap 9: Maak nieuw Mijn Plan.

Bij 1e Mijn plan na evaluatie

 

Vanaf Mijn Plan 2: 10 maanden na activering

 

Controlemechanismen:

 • steekproeven door Teamleider
 • controle door behandelcoördinator
 • audits door Kwaliteit

wlz