header wlz zonder behandeling

checklist afbeelding2

Afvinklijst printen? Klik hier

Rollen:

Proceseigenaar Teamleider (verantwoordelijke)
Uitvoerend Persoonlijk Begeleider, Driestroomloket
Controlerend Teamleider
Adviserend Gedragskundige (indien gewenst)

 

 

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

2 weken voor start zorg

 

2. Persoonlijk begeleider: Maak Mijn Plan

week 0 = start zorg

Bij geen duidelijke vragen schrijf je in Mijn Plan:

 • Vraag: Leer mij de komende periode kennen.
 • Afspraak: Er wordt met mij besproken welke vragen ik heb voor mijn volgende plan
 • Werkplan: vragen worden bespreekbaar gemaakt met behulp van de methodiek Daadkracht

 

 • Bespreek met de cliënt de mogelijkheden voor toegang tot Mijn Plan in MeXtra.
 • Vul het dossier aan waar nodig/waar kan (met bijv. psychologische verslagen). Vraag eventueel cliënt/ vertegenwoordigers om mee te lezen of er informatie ontbreekt.

 

⇒Mis je informatie in Mijn Plan-0, neem dan contact op met het DriestroomLoket

⇒Er hoeft geen type worden ingevoerd in Mijn Plan

 

week 0 is de week dat de cliënt komt.

3. Persoonlijk begeleider: verstuur uitnodigingsbrief aan cliënt/ wettelijke vertegenwoordiger/onafhankelijk cliëntondersteuner

Week 1 na start zorg
 • Informeer of de cliënt behoefte heeft aan een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij de Mijn Plan bespreking aanwezig is.
 • Nodig de betrokkenen (cliënt/ cliëntondersteuner/ wettelijk vertegenwoordiger en behandelcoördinator, andere betrokken pb-ers) uit voor de Mijn Plan bespreking.

 

4. Persoonlijk begeleider: Bespreek Mijn Plan

Week 6 na start zorg
 

 

 

 

 

 

 

5. Teamleider: Activeer Mijn Plan.

Week 6 start mijn Plan
 • Controleer of punten uit de bespreking zijn verwerkt in Mijn Plan
 • Check of Risico-inventarisatie actueel is (maximaal 1 jaar oud)
 • Activeer Mijn Plan

6. Persoonlijk begeleider: Ondertekening Mijn Plan

Na activering

7. Persoonlijk begeleider: Maak volgend Mijn Plan.

>6 maanden na start mijn Plan (bij eerste mijn plan)
>10 maanden na activering mijn Plan (vanaf tweede mijn plan

⇒Er hoeft geen type worden ingevoerd in Mijn Plan

8. Persoonlijk begeleider: Maak, bespreek, Mijn Plan

 

Start mijn plan
 • Het gesprek wordt gevoerd met PB-er, de cliënt/ wettelijke vertegenwoordiger/onafhankelijke cliëntondersteuner.
 • Voorgeschiedenis en Persoonsbeeld worden in principe niet meegestuurd en besproken , maar dit mag wel als cliënt, wettelijke vertegenwoordiger,  en/of  professional dit wenselijk vinden.
 • Evalueer* de afgelopen periode, klanttevredenheid, vragen en afspraken. Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op positief afgerond 🙂 of niet positief afgerond 🙁  wanneer van toepassing. Beschrijf hierin ook het verloop, de voortgang en wie er aanwezig zijn bij de evaluatie/gesprek.
 • Bespreek het locatieprofiel
 • Bespreek de vragen, afspraken en benadering/bejegening en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moet worden.
 • Bespreek wie er toegang mag krijgen tot Mijn Plan in MeXtra (en/of afspraak- en/ of algemene rapportage en/of evaluatie).
 • Vraag teamleider het plan te activeren (voor 1e Mijn Plan: met een looptijd van 6 maanden: let op! Pas de startdatum en einddatum aan)
* Dit gesprek geldt vanaf het tweede Mijn Plan ook als jaarlijkse evaluatie.

9. Teamleider: Activeer Mijn Plan.

 • Controleer of punten uit de bespreking zijn verwerkt in Mijn Plan
 • Check of Risico-inventarisatie actueel is (maximaal 1 jaar oud)
 • Activeer Mijn Plan

10. Persoonlijk begeleider: Ondertekening Mijn Plan

11. (Tussen) evaluatie

6 maanden na activering Mijn Plan
 • Evalueer verloop afspraken. Bespreken stand van zaken; samen met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger en evt. andere betrokkenen
 • Verwerk in pagina Evaluatie in Mextra in onderdelen afspraak en eventueel in kopje Mijn Plan (algemeen) en vermeld ook wie er aanwezig zijn bij de evaluatie.
 • Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op positief afgerond 🙂 of niet positief afgerond 🙁  wanneer van toepassing. Beschrijf hierin ook het verloop en de voortgang.

12.Ga naar stap 7: Maak nieuw Mijn Plan.

Bij 1e Mijn plan na evaluatie

 

Vanaf Mijn Plan 2: 10 maanden na activering

 

Controlemechanismen:

 • steekproeven door Teamleider
 • controle door DEC (indien ingekocht)
 • audits door Kwaliteit

 

wlz